แจ้งปัญหาการใช้งาน

FAQs

ให้ลองลบแอปพลิเคชันแล้วลงใหม่ หากยังไม่ได้อีก ให้ลองอัปเดทเวอร์ชั่นของ iOS หรือ Android ที่คุณใช้งานอยู่ จากนั้นลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด การอัปเดท iOS ใหม่ๆ จะทำให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจจะต้องกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมที่ทางทีมพัฒนาได้ทดสอบกับปัญหาของเครื่องในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าแล้วเท่านั้น ทั้งนี้แนะนำให้ท่านลองลบโปรแกรมก่อนการติดตั้งหากเกิดปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบการเข้า Log in ของ Facebook หรือ Google บน Web Broswer บนมือถือ เช่น Safari ว่าได้เข้าระบบไว้แล้วอย่างถูกต้อง

แจ้งปัญหาอื่นที่คุณพบ