ผังรายการ / Schedules
● LIVE เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ / ศ. 10:10 - 11:50, ศ. 18:20 - 20:00 NEXT ข่าวในพระราชสำนัก / ศ. 20:00 - 20:15
● LIVE เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ / ศ. 10:10 - 11:50, ศ. 18:20 - 20:00 NEXT ข่าวในพระราชสำนัก / ศ. 20:00 - 20:15

SCHEDULE

/ ผังรายการ
ผังรายการ
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

เช้าวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
07.37 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
07.40 น.

แฉ (Rerun)

แฉ
08.55 น.

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก (Rerun)

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก
10.10 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ (Rerun)

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
11.50 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
12.10 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
13.15 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ (Rerun)

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
13.18 น.

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก
14.15 น.

เพลิงกฤษณา ปีกทอง (Rerun)

เพลิงกฤษณา ปีกทอง
15.30 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
17.00 น.

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.20 น.

The Writers แนวสุดท้าย

The Writers แนวสุดท้าย
21.35 น.

แฉ

แฉ
22.50 น.

25 Theatre

25 Theatre
01.05 น.

True Select

True Select
01.30 น.

The Writers แนวสุดท้าย (Rerun)

The Writers แนวสุดท้าย
02.45 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
03.05 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ (Rerun)

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

เช้าวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
07.37 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
07.40 น.

แฉ (Rerun)

แฉ
08.55 น.

The Writers แนวสุดท้าย (Rerun)

The Writers แนวสุดท้าย
10.10 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ (Rerun)

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
11.50 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
12.10 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
13.15 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ (Rerun)

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
13.18 น.

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก
14.15 น.

เพลิงกฤษณา ปีกทอง (Rerun)

เพลิงกฤษณา ปีกทอง
15.30 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
17.00 น.

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.20 น.

The Writers แนวสุดท้าย

The Writers แนวสุดท้าย
21.35 น.

แฉ

แฉ
22.50 น.

25 Theatre

25 Theatre
01.05 น.

True Select

True Select
01.30 น.

The Writers แนวสุดท้าย (Rerun)

The Writers แนวสุดท้าย
02.45 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
03.05 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ (Rerun)

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

เช้าวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
07.37 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
07.40 น.

แฉ (Rerun)

แฉ
08.55 น.

The Writers แนวสุดท้าย (Rerun)

The Writers แนวสุดท้าย
10.10 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
11.50 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
12.10 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
13.15 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ (Rerun)

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
13.18 น.

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก
14.15 น.

เพลิงกฤษณา ปีกทอง (Rerun)

เพลิงกฤษณา ปีกทอง
15.30 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
17.00 น.

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง

แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.20 น.

ขวัญผวา 2

ขวัญผวา 2
21.35 น.

แฉ

แฉ
22.50 น.

25 Theatre

25 Theatre
01.05 น.

True Select

True Select
01.30 น.

ขวัญผวา 2 (Rerun)

ขวัญผวา 2
02.45 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
03.05 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ (Rerun)

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
04.20 น.

GMM25 Breaking Song

GMM25 Breaking Song
04.30 น.

พบพระ พบธรรม (Rerun)

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

เช้าวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
07.37 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
07.40 น.

แฉ (Rerun)

แฉ
08.55 น.

ขวัญผวา 2 (Rerun)

ขวัญผวา 2
10.10 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ (Rerun)

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
11.50 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
12.10 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
13.15 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ (Rerun)

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
13.18 น.

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก
14.15 น.

เพลิงกฤษณา ปีกทอง (Rerun)

เพลิงกฤษณา ปีกทอง
15.30 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
17.00 น.

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง

แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.20 น.

ขวัญผวา 2

ขวัญผวา 2
21.35 น.

แฉ

แฉ
22.50 น.

25 Theatre

25 Theatre
01.05 น.

True Select

True Select
01.30 น.

ขวัญผวา 2 (Rerun)

ขวัญผวา 2
02.45 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
03.05 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ (Rerun)

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

เช้าวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
07.37 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
07.40 น.

แฉ (Rerun)

แฉ
08.55 น.

ขวัญผวา 2 (Rerun)

ขวัญผวา 2
10.10 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์ (Rerun)

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
11.50 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
12.10 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
13.15 น.

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ (Rerun)

HEALTH ME UP คลับสุขภาพ
13.18 น.

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก

เม้นต์เม้าท์ สายเผือก
14.15 น.

เพลิงกฤษณา ปีกทอง (Rerun)

เพลิงกฤษณา ปีกทอง
15.30 น.

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

ข่าวใหญ่ไทยแลนด์
17.00 น.

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ

เรื่องใหญ่ไฟกระพริบ
18.00 น.

GMM25 Breaking Song

GMM25 Breaking Song
18.20 น.

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์

เทพบุตรนักสู้ พลิกลิขิตสวรรค์
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.15 น.

รายการพิเศษ (ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน)

รายการพิเศษ
21.00 น.

แฉ

แฉ
22.15 น.

Club Friday Show (Rerun)

Club Friday Show
23.50 น.

LOVE BIPOLAR เลิฟนะคะ รักนะครับ (Rerun)

LOVE BIPOLAR เลิฟนะคะ รักนะครับ
01.15 น.

True Select

True Select
01.45 น.

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก (Rerun)

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก
03.15 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
03.35 น.

เที่ยงวันนี้ GMM NEWS (Rerun)

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

ธรรมาหากิน

ธรรมาหากิน
06.30 น.

Deep Intelligence

Deep Intelligence เจาะลึก ตกผลึกทุกประเด็น กับกองทุนบัวหลวง
07.00 น.

Sidekick ฮีโร่พันธุ์จิ๋วประจัญบาน

Sidekick ฮีโร่พันธุ์จิ๋วประจัญบาน
07.30 น.

เดอะ การ์ฟิลด์ โชว์ ปี1

เดอะ การ์ฟิลด์ โชว์ ปี1
08.00 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
08.30 น.

พ่อลูกสุดฤทธิ์

พ่อลูกสุดฤทธิ์
09.00 น.

อร่อยเหยียบเบรค

อร่อยเหยียบเบรค
10.00 น.

ตลกแหลก

ตลกแหลก
11.00 น.

Love song Love series “เราและนาย”

Love song Love series “เราและนาย”
12.15 น.

โตแล้ว

โตแล้ว
13.15 น.

TEAMGIRL

TEAMGIRL
14.15 น.

คอหนังข้างถนน

คอหนังข้างถนน
15.00 น.

นี่เพื่อนเอง

นี่เพื่อนเอง
16.00 น.

GMM25 Highlight

GMM25 Highlight
17.00 น.

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (Rerun)

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

Club Friday Show

Club Friday Show
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.30 น.

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก
22.00 น.

สมาคมพรหมจิ้น

สมาคมพรหมจิ้น
23.00 น.

สุดสุด คอนเสิร์ต

สุดสุด คอนเสิร์ต
23.45 น.

Love songs Love Series ตอน ไกลแค่ไหนคือใกล้

Love songs Love Series ตอน ไกลแค่ไหนคือใกล้
01.00 น.

The Writers แนวสุดท้าย (Rerun)

The Writers แนวสุดท้าย
03.30 น.

GPS (Rerun)

GPS
04.30 น.

พบพระ พบธรรม

พบพระ พบธรรม
05.30 น.

True Select

True Select
06.00 น.

CEO Talk

CEO Talk
07.00 น.

Sidekick ฮีโร่พันธุ์จิ๋วประจัญบาน

Sidekick ฮีโร่พันธุ์จิ๋วประจัญบาน
07.30 น.

เดอะ การ์ฟิลด์ โชว์ ปี1

เดอะ การ์ฟิลด์ โชว์ ปี1
08.00 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
08.30 น.

Silent Dreams นักเตะหัวใจไม่ไร้เสียง

Silent Dreams นักเตะหัวใจไม่ไร้เสียง
09.00 น.

มันตราเลดี้

มันตราเลดี้
10.00 น.

ตลกแหลก

ตลกแหลก
11.00 น.

GPS

GPS
12.00 น.

รถโรงเรียน

รถโรงเรียน
13.00 น.

Loukgolf's English Room

Loukgolf's English Room
14.00 น.

แหม่มบ๊อบ LET'S GO

แหม่มบ๊อบ LET'S GO
15.00 น.

GMM25 The Concert (Amp Sha concert)

GMM25 The Concert
16.00 น.

สามแยกปากหวาน

สามแยกปากหวาน
17.00 น.

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (Rerun)

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์
18.00 น.

เดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย
18.20 น.

Celeb product by O Shopping

Celeb product by O Shopping
18.45 น.

เกรียนอัจฉริยะ

เกรียนอัจฉริยะ
20.00 น.

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
20.30 น.

LOVE BIPOLAR เลิฟนะคะ รักนะครับ

LOVE BIPOLAR เลิฟนะคะ รักนะครับ
21.45 น.

ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนท์

ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนท์
22.45 น.

Life.beats

Life.beats
23.30 น.

Love song Love series “เราและนาย” (Rerun)

Love song Love series “เราและนาย”
00.45 น.

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก (Rerun)

Club Friday The Series 9 ตอน รักซ่อนรัก
02.00 น.

ขวัญผวา 2 (Rerun)

ขวัญผวา 2

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด