● LIVE / ศ. 16:15 - 18:20, ศ. 21:30 - 00:00, ศ. 20:30 - 21:30, ศ. 19:00 - 20:00, ศ. 18:20 - 19:00, ศ. 15:00 - 16:15, ศ. 13:45 - 15:00, ศ. 11:45 - 13:45, ศ. 10:30 - 11:45, ศ. 01:10 - 02:00, ศ. 20:15 - 20:30, ศ. 02:25 - 02:45, ศ. 00:00 - 01:35, ศ. 10:15 - 10:30
● LIVE / ศ. 16:15 - 18:20, ศ. 21:30 - 00:00, ศ. 20:30 - 21:30, ศ. 19:00 - 20:00, ศ. 18:20 - 19:00, ศ. 15:00 - 16:15, ศ. 13:45 - 15:00, ศ. 11:45 - 13:45, ศ. 10:30 - 11:45, ศ. 01:10 - 02:00, ศ. 20:15 - 20:30, ศ. 02:25 - 02:45, ศ. 00:00 - 01:35, ศ. 10:15 - 10:30

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

HAPPY BIRTHDAY วันเกิดของนาย วันตายของฉัน

  ออกอากาศจบไปแล้ว   ละคร & ซีรีส์

วิญญาณพี่ธารน้ำยังวนเวียนอยู่ และผมก็สัมผัสกับเธอได้ #17ปีทีเธอจากไป ในอดีตเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมพี่ธารน้ำต้องจากไป 
ติดตามได้ใน "HAPPY BIRTHDAY วันเกิดของนาย วันตายของฉัน"

ออกอากาศทุกวัน อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25
เริ่มตอนแรก อาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคมนี้

#HappyBirthdaySeries #GMMTV #GMM25

11 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด