● LIVE แฉ (R) / พ. 13:30 - 14:30, พ. 22:25 - 23:40 NEXT / พ. 11:45 - 12:30, พ. 14:30 - 14:45, พ. 01:15 - 02:05, พ. 02:05 - 03:15
● LIVE แฉ (R) / พ. 13:30 - 14:30, พ. 22:25 - 23:40 NEXT / พ. 11:45 - 12:30, พ. 14:30 - 14:45, พ. 01:15 - 02:05, พ. 02:05 - 03:15

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

HAPPY BIRTHDAY วันเกิดของนาย วันตายของฉัน

  ออกอากาศจบไปแล้ว   ละคร & ซีรีส์

วิญญาณพี่ธารน้ำยังวนเวียนอยู่ และผมก็สัมผัสกับเธอได้ #17ปีทีเธอจากไป ในอดีตเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมพี่ธารน้ำต้องจากไป 
ติดตามได้ใน "HAPPY BIRTHDAY วันเกิดของนาย วันตายของฉัน"

ออกอากาศทุกวัน อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25
เริ่มตอนแรก อาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคมนี้

#HappyBirthdaySeries #GMMTV #GMM25

11 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด