● LIVE เมียน้อย (R) / อ. 20:10 - 21:25, อ. 09:30 - 10:30 NEXT / อ. 02:15 - 02:40, อ. 23:45 - 00:00, อ. 15:00 - 15:15, อ. 04:40 - 05:00, อ. 17:25 - 18:00, อ. 17:00 - 17:25, อ. 13:25 - 14:00, อ. 13:05 - 13:25, อ. 07:00 - 08:00, อ. 12:00 - 13:05, อ. 10:30 - 12:00, อ. 15:15 - 16:15, อ. 01:55 - 02:15
● LIVE เมียน้อย (R) / อ. 20:10 - 21:25, อ. 09:30 - 10:30 NEXT / อ. 02:15 - 02:40, อ. 23:45 - 00:00, อ. 15:00 - 15:15, อ. 04:40 - 05:00, อ. 17:25 - 18:00, อ. 17:00 - 17:25, อ. 13:25 - 14:00, อ. 13:05 - 13:25, อ. 07:00 - 08:00, อ. 12:00 - 13:05, อ. 10:30 - 12:00, อ. 15:15 - 16:15, อ. 01:55 - 02:15

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

ยุทธการปราบนางมาร

  ออกอากาศจบไปแล้ว   ละคร & ซีรีส์

#ยุทธการปราบนางมาร

ทุกวันพุธ - พฤหัส เวลา 20.10 น. เริ่ม 14 พฤศจิกายนนี้ ทางช่อง #GMM25

นักแสดง พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ,เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ,ลภัสรดา ช่วยเกื้อ ,พีท ทองเจือ ,ประชากร ปิยะสกุลแก้ว ,นารา เทพนุภา ,รามาวดี นาคฉัตรีย์ ,เดวิด อัศวนนท์ ,ณัฐภัสสร สิมะเสถียร ,กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์ ,อรอานิญช์ พีรชาขจรพัฒน์ ,รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น

กำกับการแสดง เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข

บทประพันธ์ ดาริส บทโทรทัศน์ สกล วงษ์สินธุ์วิเสส ,ภัทรวลัย วงษ์สินธุ์วิเสส ,ฤทธิไกร กาญจนวิภู สุรีย์ฉาย แก้วเศษ

ควบคุมบทโทรทัศน์ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา อำนวยการผลิต สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ,วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย

7 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด