● LIVE เที่ยงวันนี้ GMM NEWS / ศ. 12:00 - 14:00 NEXT ปริศนาอาฆาต / ศ. 14:00 - 15:30
● LIVE เที่ยงวันนี้ GMM NEWS / ศ. 12:00 - 14:00 NEXT ปริศนาอาฆาต / ศ. 14:00 - 15:30

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

Loukgolf's English Room

  อา. 13:00 - 14:00   สาระประโยชน์ & ท่องเที่ยว

Loukgolf's English Room

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศสบายๆเหมือนได้ไปเที่ยวที่บ้านครูลูกกอล์ฟ

สอดแทรกเนื้อหาความรู้ที่ไม่ว่าคุณหรือใคร ก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้

ครบครันทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการนำเสนอทุหรูปแบบ เท่าที่ครูลูกกอลืฟจะทำได้!!!

พิเศษ!!! กับแขกรับเชิญในแต่ละวันที่จะแวะเวียนมา

5 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

ไทยทึ่ง

  อา. 11:00 - 12:00   สาระประโยชน์ & ท่องเที่ยว

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด