● LIVE THE ANIMAL LULLA คนได้พัก สัตว์ได้เที่ยว / ส. 09:00 - 10:00 NEXT / ส. 02:40 - 04:20, ส. 22:25 - 23:25, ส. 06:00 - 06:30, ส. 14:00 - 15:00, ส. 13:00 - 14:00, ส. 17:40 - 18:17, ส. 18:20 - 20:00, ส. 02:20 - 02:40, ส. 00:25 - 00:40, ส. 23:25 - 00:50, ส. 22:25 - 23:25, ส. 20:00 - 20:10, ส. 12:00 - 13:00, ส. 10:00 - 11:00, ส. 08:00 - 08:15, ส. 11:00 - 12:00
● LIVE THE ANIMAL LULLA คนได้พัก สัตว์ได้เที่ยว / ส. 09:00 - 10:00 NEXT / ส. 02:40 - 04:20, ส. 22:25 - 23:25, ส. 06:00 - 06:30, ส. 14:00 - 15:00, ส. 13:00 - 14:00, ส. 17:40 - 18:17, ส. 18:20 - 20:00, ส. 02:20 - 02:40, ส. 00:25 - 00:40, ส. 23:25 - 00:50, ส. 22:25 - 23:25, ส. 20:00 - 20:10, ส. 12:00 - 13:00, ส. 10:00 - 11:00, ส. 08:00 - 08:15, ส. 11:00 - 12:00

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

ขวัญผวา Deadtime Stories

  ออกอากาศจบไปแล้ว   ละคร & ซีรีส์

ขวัญผวา
นนท์ ป้อง มิ้ม เก๋งและ ยูนะ กำลังประสบปัญหา เมื่อพลอททีวีซีรีส์ “ขวัญผวา” ของพวกเขานั้นถูกปฏิเสธ พวกเขาจึงลองเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานด้วยก­ารไปหาประสบการณ์ผีและลองสัมผัสกับสถานที่­จริง นั่นก็คือ ป่าแขวนคอ แต่ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสถานที่ ที่ถูกกล่าวขานเรื่องผีตัวแดง ที่นั่นก็คือ ถ้ำละว้า พวกเขาได้เจอกับสิ่งที่พวกเขาตามหา และหลังจากนั้นชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปต­ลอดกาล

0 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด