● LIVE ผู้หญิงอยากเล่า / อ. 08:00 - 09:30 NEXT เมียน้อย (R) / อ. 20:10 - 21:25, อ. 09:30 - 10:30
● LIVE ผู้หญิงอยากเล่า / อ. 08:00 - 09:30 NEXT เมียน้อย (R) / อ. 20:10 - 21:25, อ. 09:30 - 10:30

SHOWS

/ รายการ
TVSHOWS

Dream Journey เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน 2

  ออกอากาศจบไปแล้ว   วัยรุ่น

หากว่าเด็กคนไหนขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป จะเรียกว่ามีชีวิตที่โชคร้ายก็คงไม่ถูกต้องนัก เพราะเด็กพิการบางคนยังคงมีความสามารถบางอย่างเหนือคนปกติทั่วไป  ติดตามชม รายการ Dream Journey เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน เรียลลิตี้ของ 'เหล่าศิลปิน' กับภารกิจ 'เติมเต็มฝัน' ให้น้องๆ ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 17.15 น. ทางช่อง GMM 25

19 share
รายการที่เกี่ยวข้อง

เกรียนอัจฉริยะ Season 2

  ออกอากาศจบไปแล้ว   วัยรุ่น

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด