*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
***ลงทะเบียน1รายชื่อ ได้รับบัตรเข้างาน 2 ใบ***

*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วติดต่อรับบัตรได้ที่*
ชั้น 24 อาคาร GMM Grammy place
ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. - 1 ก.ย. นี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดรับบัตรตั้งแต่ 11.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์ เปิดรับบัตรตั้งแต่ 13.00 - 18.00 น.