GMM 25 สนุกทุกวัน อยู่ด้วยกันทุกเวลา
ดินสอของเราอยู่ไหน? คำถามของพ่อที่ทำให้มหาดเล็กถึงกับสะดุ้ง

ดินสอของเราอยู่ไหน? คำถามของพ่อที่ทำให้มหาดเล็กถึงกับสะดุ้ง

Admin GMM25 29007 Views


ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า... 

ดินสอของเราอยู่ไหน?” 

มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า 

ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง


 

ในระยะเวลา 1 ปี ทรงใช้ดินสอไม้เพียง 12 แท่ง โดยในแต่ละปีพระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่งเท่านั้น เป็นต้นแบบความประหยัดที่แท้จริง ทรงใช้ดินสอในการทรงงานแค่เพียงเดือนละแท่งเท่านั้น โดยจะทรงใช้จนสั้นกุด แต่ถึงกุดแล้วจะทรงหาแท่งต่อดินสอมาใส่เพื่อให้ใช้งานต่อได้ จนเหลาต่อไม่ได้ท่านถึงจะเปลี่ยนแท่งใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย แต่ยิ่งกว่าความประหยัด คือพระองค์ทรงใช้ดินสอในการทรงงาน เขียนโครงการต่างๆเพื่อคนไทยทุกคน ให้มีชีวิตที่กินดีอยู่ดี ตลอดจนรุ่นลูกรุ่นหลานจวบจนทุกวันนี้
“...การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง ในทุกแห่งและกาลทุกเมื่อ...
ขอให้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก...
การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่พอกินพอใช้
จึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้...”

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑)

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :
welovethaiking.com
www.grey-ray.com
http://www.tnews.co.th
Youtube : SIAM STORY

2297 share