● LIVE คุณพ่อจอมซ่าส์ / พ. 20:10 - 21:25 NEXT เถื่อน Travel Season 2 (R) / พ. 21:25 - 22:25
● LIVE คุณพ่อจอมซ่าส์ / พ. 20:10 - 21:25 NEXT เถื่อน Travel Season 2 (R) / พ. 21:25 - 22:25

MAGAZINE

GMM25 MAGAZINE
“ความสุข” ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขและสําเร็จ

“ความสุข” ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขและสําเร็จ

Admin GMM25 13037 Views

“ความสุข” แน่นอนว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ย่อมอยากที่จะได้คําๆ นี้เข้ามาอยู่ในชีวิต แต่ความคิดของตัวเรา เอง และสิ่งที่เราพบเจอมันทําให้คําว่า “ความสุข” ตรงนี้สร้างขึ้นได้ยากมากกว่า คําว่า “ความทุกข์” สําหรับชีวิตที่มี ความสุขเป็นอย่างไรนั้น ยากที่จะบอกได้เพราะแต่ละคนมีมาตรฐานความพึงพอใจอันจะนํามาซึ่งความสุขแตกต่าง กัน บางคนพอใจกับการมีเงินมาก บางคนมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย บางคนคิดว่าความสุข คือ การที่เราจําเป็น ต้องมีทุกอย่าง สําหรับใครที่กําลังมองหาวิธีการเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเอง เรามีข้อแนะนําง่ายๆ มาฝาก

 

“การมองโลกในแง่ดี”

รู้จักการมองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่ที่สวยงาม เป็นการฝึกตนแบบง่ายๆ อย่างหนึ่ง หลักๆ ก็คือการที่เรามองคน อื่นด้วยสายตาแห่งความสุข ปราศจากการโกรธ เกลียด หรือหวาดระแวง แค่นี้ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข ขึ้นมาได้ รวมถึงการฝึกให้ตนเองนั้นมองโลกอย่างง่ายๆ ไม่มองโลกในแง่ที่ร้ายเกินไป

 

“รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น”

สําหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้น ในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สํานึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป เรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้ อภัยตัวเองเมื่อทําผิดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่างที่ดี กว่าในอนาคต

 

“จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น”

แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเลวร้ายกําลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่า “ถ้ามันเกิดขึ้น...” เราจง ฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กําลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพความสําเร็จ หรือ งานที่ทํากําลังดําเนินไปได้ด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็นงานที่ บ้านหรือที่ทํางาน) และได้รับคําชมจากคนรอบข้างว่า “เยี่ยมมาก” เพราะสิ่งนี้จะช่วยเป็นพลังเชิงบวกให้เราพบเจอแต่ เรื่องดีๆ และมีกําลังมากขึ้น

“รู้จักการให้”

การให้ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือของมีค่า แต่หมายถึงของที่ประมาณค่าไม่ได้ เช่นนํ้าใจด้วยเช่นกัน การ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นวิธีการเสริมสร้างความสุขทางใจอย่างหนึ่ง และให้เราคิดเสมอว่าการให้นั้นมักจะนําสิ่งดีๆ มาสู่ ทั้งผู้ให้และผู้รับ แค่นี้เราก็จะมีความสุขแล้ว

 

“ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้”

ความผิดพลาด มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ยนตี คนทุกคนล้วนเคยทําผิดกันทั้งนั้น แต่อาจจะผิดมากหรือน้อยต่างกันไป และถึง แม้ว่าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทําพลาด ขอให้จําไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทําต่อไปในอนาคต

 

“ทําปัจจุบันให้ดีที่สุด”

หลายคนอาจเคยบอกว่าเราต้องคิดถึงอนาคตเป็นหลัก แต่แท้ที่จริงแล้วการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข โดยไม่ไปกังวลถึงอดีตหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญเราจึงควรที่จะมี ชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุข และทําทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วอนาคตที่ดีก็จะมาหาตัวเราเองแน่นอน

 

“อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี”

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพสกปรกรกรุงรัง ตลอดเวลา เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

“มีความสุขกับสิ่งที่มี”

หลายคนไม่มีความสุขในชีวิตเพราะมัวแต่คิดว่าตัวเองไม่มีหรือไม่เป็นแบบคนอื่น นั่นคือที่มาของความทุกข์ เรามอง คนอื่นได้ แต่อย่าเอาเขามาเปรียบเทียบกับตัวเรา คิดมากไปก็เท่านั้น เราเองจะทุกข์เสียเปล่าๆ ลองนึกถึงดูว่าเรามี โอกาสและโชคดีมากกว่าคนอื่นแค่ไหน เพราะเรามีคุณพ่อคุณแม่ มีครอบครัวที่อบอุ่น และจงเรียนรู้ที่จะมีความสุขใน สิ่งที่เรามีและแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็น แค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้น

 

“มองหาบุคคลต้นแบบ”

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สําเร็จ และประสบความสําเร็จอย่างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทํางานหนักและสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนิน ชีวิต

 

“ทําในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทํา”

คนทุกคนล้วนมีสิ่งที่ตัวเองชอบและไม่ชอบ หากได้ทําในสิ่งที่ชอบก็จะถือเป็นเรื่องดี คือเราจะลงมือทํามันอย่างตั้งใจ มี ความสุข และมีแรงที่จะทํางานนั้น แต่ก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรัก แต่ถึงอย่างนั้นเราควรที่จะปรับ เปลี่ยนความคิดของตัวเราว่า หากเราไม่ได้ทําในสิ่งที่รักแล้ว งั้นเราก็ควรที่จะรักในสิ่งที่ทํา ณ ขณะนั้น

“การอยู่กับคนในครอบครัว หรือ คนที่เรารัก”

ครอบครัว คนรัก เพื่อน คือสิ่งที่มีค่า คือสิ่งที่จะช่วยทําให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายต่างๆ คอยเป็นกําลังใจ คอยผลักดัน สิ่งต่างๆ ในชีวิตของเรา ดังนั้น เราควรหาเวลาเพื่อที่จะได้อยู่กับบุคคลเหล่านี้ ออกไปทานข้าว ออกไปเที่ยว หรือ ใช้ เวลาอยู่ด้วยกันในนานที่สุด

 

“ให้คํามั่นสัญญากับตัวเอง”

และบอกตัวเองซํ้าๆ เพราะคํามั่นสัญญาดีๆมีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าเป็นประจํา คํามั่นสัญญาของคุณก็คือ “ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้” บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน รวมถึงยิ้มให้กําลังใจตัวเองในกระจกอยู่เสมอ แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น

 

จะเห็นได้ว่า “ความสุข” เป็นเรื่องของใจ เป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองล้วนๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและ หาได้ไม่ยาก หากเราคิดในสิ่งที่ดี ให้กําลังใจตัวเราเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง และ พอใจในสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องไป เปรียบเทียบกับใครอื่น แค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆ วัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://samunpraibann.com/12-live-happily/

https://www.dek-d.com/nugirl/30438/

https://kaijeaw.com/ %E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8 %A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/

1184 share

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด